Skip to content

Usluge

NEP 054 pruža tri tipa usluga: konzultantske usluge vezane uz EU fondove i druge oblike sufinanciranja poduzetničkih aktivnosti, coaching i agilno savjetovanje. U kojem god od ta tri smjera krenemo sa suradnjom, cilj je isti – poboljšanje organizacijskih kapaciteta i unaprjeđenje djelatnosti klijenta.

Prije svake suradnje organiziramo jedan besplatni konzultativni sastanak na kojemu ispitamo mogućnosti i preferencije klijenta. Tek nakon toga, ako utvrdimo da suradnja može biti obostrano korisna, dogovaramo konkretan okvir zajedničkog rada.

Usluge pružam ili na daljinu (fully remote) ili hibridno. U pružanju usluga koristim se videokonferencijskom platformom Zoom te facilitacijskim alatom Mural. Asinkronu komunikaciju s klijentima vodim putem Slacka ili Discorda. U radu sam fokusiran na zaštitu podataka klijenata, stoga koristim Protonove usluge i pCloud za e-mail komunikaciju i arhiviranje dokumenata.

Konzultantske usluge

Konzultantske usluge NEP 054 fokusiraju se na različite prilike za sufinanciranje djelatnosti mikro, malih i srednjih poduzeća (MSP) te nevladinih organizacija. Oni obuhvaćaju cijelu vertikalu od javnih poziva gradova i županija, javnih poziva iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti te Višegodišnjeg financijskog okvira, do javnih poziva koji se raspisuju za međunarodne projekte – poput Interrega, Eurostarsa ili Horizona. Uz to, NEP 054 pokriva i sufinanciranje zapošljavanja i edukacije kadrova prijavitelja putem mjera Aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uz pripremu projekata za povlačenje bespovratnih sredstava, NEP 054 priprema poslovne planove i investicijske studije za financiranje investicija zajmovima iz ponude HAMAG-BICRO i HBOR-a.

Naposljetku, u ovom aspektu svojih usluga NEP 054 nudi i usluge planiranja – poslovnog, strateškog i operativnog. Također, za korisnike usluge planiranja NEP 054 priprema i plan evaluacije te provodi evaluaciju provedbe planova.

Coaching

Coaching se definira kao partnerska aktivnost između coacha i klijenta koja je usmjerena maksimizaciji klijentovih osobnih i profesionalnih potencijala. U mojoj dosadašnjoj coaching praksi – koju provodim po smjernicama International Coaching Federation – coaching sesija je prostor i vrijeme u kojima je klijent zaštićen od vanjskih distrakcija i ima se priliku posvetiti onim temama koje se inače izgube u žrvnju svakodnevnih obaveza. Uloga coacha je prije svega da aktivnim slušanjem i postavljanjem pravih pitanja u pravo vrijeme pruža podršku klijentovom procesu osobnog i profesionalnog razvoja.

Uz individualni coaching moguće je za klijente raditi i timski coaching. U njemu je cilj postići bolje timske odnose i procese, adresirati probleme i poteškoće. Timski coaching specifičan je po tome da je u njemu fokus na odnosima unutar tima, a ne na osobama koje čine tim.

Agilno savjetovanje

Kod agilnog savjetovanja NEP 054 klijentima pomaže da unaprijede svoje radne procese uvođenjem elemenata agilnosti ili agilnih frameworka Scrum i/ili Kanban. Kod uvođenja agilnosti u poslovanje, NEP 054 pomaže klijentima da fokusiraju svoje poslovanje na isporuku vrijednosti umjesto na organizaciju rada. Agilnost omogućuje kvalitetniju isporuku i suradnju s kupcima, održivo planiranje radnog opterećenja i stvaranje redundancija unutar tima čime se umanjuju poslovni rizici.

Iako su agilni oblici rada potekli i karakteristični za software development, NEP 054 usmjeren je i na primjenu prilagođenih agilnih praksi u drugim sektorima – računovodstvu i financijama, veleprodaji te društvenim djelatnostima.