Skip to content

organizacijski razvoj

Što će nam strategija digitalne transformacije?

Digitalna transformacija je proces koji ovisi o ljudima i najviše se reflektira na ljude koji čine organizaciju. Digitalni alati samo su sredstvo. U blogu objašnjavam kako isplanirati strategiju digitalne transformacije.

Agilni tim?

Različiti agilni pristupi nude nam sijaset metoda koje, čak i pojedinačno, možemo koristiti za izgradnju timova.