Skip to content

Blog

Agilni tim?

Različiti agilni pristupi nude nam sijaset metoda koje, čak i pojedinačno, možemo koristiti za izgradnju timova.

Vrijednost?

Mjera uspjeha agilnih organizacija je redovita isporuka vrijednosti svojim korisnicima.

Agilno?

Agilnost se ne postiže mehaničkom primjenom agilnih frameworka, nego fokusom na kontinuiranu isporuku vrijednosti kupcima i korisnicima.

Kako se pripremiti za korištenje EU fondova?

Već dvije godine u medijima čitamo o pustim milijardama eura koje će se sliti u Hrvatsku iz novog proračuna EU. U iščekivanju operativnih programa koji će definirati korištenje tih fondova za razdoblje 2021-2027, probao sam za polaznike PUMA webinara u HUP-ovom osječkom uredu sistematizirati neke korisne smjernice.

Kako mikro i malim poduzećima olakšati krizu likvidnosti?

Position paper ​ COVID – 19 ZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA ​ i njegova primjenjivost na mikro i mala poduzeća nastao je sa svrhom prilagodbe linije zajmova za obrtna sredstva mikro i malim poduzećima, koja su najteže pogođena COVID-19 krizom. Paper je pisan za potrebe Udruženja računovođa HGK, a o njemu je izvijestio Poslovni dnevnik.

EU fondovi 2021-27: što očekivati?

Nova godina donosi nove EU fondove. U razdoblju od 2021. do 2027. godine Republika Hrvatska će na raspolaganju imati dvostruko više sredstava na raspolaganju nego u sedmogodišnjem razdoblju koje upravo završava. U ovoj analizi pokušavamo odgovoriti na pitanja što možemo očekivati i kako bolje koristiti EU fondove no dosad.