Smart* rješenja za ruralne zajednice

Krajem listopada 2021. godine otvorit će se, u sklopu Horizon programa, javni poziv Smart solutions for smart rural communities: empowering rural communities and smart villages to innovate for societal change. Poziv će biti otvoren za konzorcije koji imaju članice iz barem triju zemalja članica ili pridruženih zamalja.

Tko? Formalni uvjet za prihvatljivost konzorcija je da se sastoji od barem tri pravne osobe. Organizacija nositeljica projekta mora biti registrirana u zemlji članici Horizon programa, a barem dvije članice projektnog konzorcija moraju biti iz još dviju zemalja članica ili pridruženih zemalja programa.

Sadržajno, konzorcij mora biti sastavljen tako da osigurava kompetencije iz različitih područja znanosti, društvenih i privrednih djelatnosti. S obzirom na to da kod smart* rural communities naglasak nije na upotrebi tehnologije nego na socijalnim inovacijama, očekuje se da konzorcij bude sastavljen tako da osigura efektivan doprinos iz područja društvenih i humanističkih znanosti, a ne samo STEM-a.

Što? Cilj projekata je da se osigura razvoj, primjena i transfer širokog spektra inovacija koje će doprinijeti povećanju inovacijskih kapaciteta ruralnih zajednica tako što će:

  • povećati set smart* rješenja za ruralne zajednice – pod čime se podrazumijevaju praktična i transferabilna inovativna rješenja za izazove u područjima socijalnih usluga, zdravstva, energije, mobilnosti, klimatskih promjena, biodiverziteta i upravljanja ekositemima, odgoja i obrazovanja, kulturne djelatnosti i sl.
  • unaprijediti pristupe, metode, alate i vještine za dizajn, implementaciju, nadzor i evaluaciju inovacija u zajednici, a koje doprinose provedbi smart* village strategija i društvenih inovacija s ciljem doprinosa povećanja kvalitete života, otpornosti na šokove ili ostvarivanja UN-ovih ciljeva održivog razvoja.
  • ojačati ljudski kapital u smislu poboljšanih veza i odnosa između ruralnih zajednica i inovatora sa smart* rješenjima.

Kako? Od projektnih prijedloga očekuje se da metodološki budu interdisciplinarni, tako što će provedba biti organizirana u suradnji stručnjaka iz različitih disciplina zajedno sa [formalnim i neformalnim] organizacijama iz ruralnih sredina.

Teme kojima projektni prijedlozi trebaju doprinositi odnose se na socio-ekonomske znanosti, društvene inovacije i društveni angažman.

Javni poziv bit će otvoren 28. listopada 2021. godine i trajat će do 15. veljače (prvi rok) i 6. rujna 2022. godine (drugi rok).

Financijski okviri bit će poznati naknadno.