Financiranje infrastrukture za temeljne usluge u zajednici

Do 30. rujna bit će otvoren natječaj za korištenje mjere 7.4.1. ruralnog razvoja. Prijaviteljima su dostupne potpore iznosa do milijun eura uz stopostotni intenzitet. Potpora je namijenjena izgradnji i opremanju infrastrukture za temeljnu infrastrukturu lokalnih zajednica, a projekti se mogu provoditi u naseljima koja imaju do 5.000 stanovnika.

Za sredstva iz mjere 7.4.1 ruralnog razvoja mogu se prijaviti jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva, dječji vrtići ili dobrovoljna vatrogasna društva. Svrha projekata je izgradnja/rekonstrukcija tržnica, društvenih i kulturnih domova, sportskih građevina (dvorana i igrališta), vatrogasnih domova i dječjih vrtića. Uvjeti prihvatljivosti prijavitelja i projekata nalaze se ovdje.

Objekti koji se grade i opremaju moraju biti namijenjeni javnoj upotrebi te dostupni pojedincima i interesnim skupinama. Neprihvatljivo je da se – u kategoriji društvenih i kuturnih domova – investira u objekte sa jednom isključivom namjenom, kao što su kina, kazališta, muzeji i knjižnice.

Iznos potpora može varirati zmeđu 15.000 i 1.000.000 € u kunskoj protuvrijednosti, a iz mjere 7.4.1 financirat će se 100% prihvatljivih troškova projekta. Prihvatljivi se troškovi odnose na troškove izgradnje ili rekonstrukcije, zatim na troškove opremanja, opće troškove (troškovi konzultanata, projektanata, drugih pripremnih radnji) te na troškove računalnih programa. Iscrpan popis prihvatljivih troškova pogledajte ovdje.

Prijave se mogu podnositi od 16. srpnja do 30. rujna ove godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *