Najavljen natječaj Grada Osijeka

U ponedjeljak, 1. ožujka, Grad Osijek raspisat će natječaj za razvoj poduzetništva. Natječajni fond iznosi 4,39 milijuna kuna, a dodijeljivat će se po principu najbržeg prsta.

Grad Osijek najavio je za 1. ožujka raspis javnog poziva za poticanje razvoja poduzetništva, u ukupnom iznosu od 4,39 milijuna kuna. Natječaj je namijenjen obrtima, slobodnim djelatnostima i zadrugama. Grad će sufinancirati već izvršene troškove sa do 45.000 kuna po prijavi.

Fond je podijeljen u dva dijela. Za IT sektor predviđeno je 1,5 milijuna kuna, a za ostale 2,89 milijuna. Na dosadašnjim ovakvim natječajima sufinancirano je do 50% prethodno izvršenog troška. S tim da obično stopa sufinanciranja bude niža za uslužne djelatnosti, a raste za proizvodne. To znači, primjerice, da se uslužnim djelatnostima sufinancira 25% troška, a proizvodnima 50%.

Iz Grada su najavili da će najviše stope sufinanciranja – čak 75% – biti namijenjene umjetničkim i tradicijskim obrtima.

Ukoliko želite aplicirati za sufinanciranje od strane Grada Osijeka, potrebno je da je poslovni subjekt registriran na području Grada. Troškovi koji će biti sufinancirani su sljedeći:

  • oprema za rad (najvjerojatnije samo nova);
  • ulaganja u poslovni prostor (uklj. uređenje);
  • marketing (uklj. digitalni i izradu web stranica);
  • stručna osposobljavanja i edukacije;
  • softverske licence;
  • kotizacije za sudjelovanje na sajmovima/konferencijama;
  • certificiranje proizvoda;
  • usklađivanje s GDPR-om.

Za pomoć u prijavi, slobodno se obratite na info@nep-054.hr.