Povratak mjera za zapošljavanje i samozapošljavanje

Na sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanja održanoj 21. prosinca 2020. donesene su upute u vezi mjera Aktivne politike zapošljavanja za 2021. godinu. Činjenica da nije došlo do značajnijih promjena vjerojatno će učiniti korisnike zadovoljnima. Mjere samozapošljavanje i zapošljavanje dodatno su prilagođene potrebama korisnika. Prijave počinju već od 1. siječnja, a trajat će za većinu mjera do 30. studenoga 2021. godine.

Kao i dosadašnjih godina, HZZ će davati potpore za zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih i stjecanje prvog radnog iskustva. Također, novom zapošljavanju namijenjene su i mjere samozapošljavanja te proširenja poslovanja. Zadržavanju radnih mjesta namijenjene su mjere za očuvanje radnih mjesta i stalni sezonac. Uz ove, HZZ će nastaviti nuditi mjere za usavršavanje, obrazovanje i osposobljavanje naradnom mjestu.

Zahtjevi za korištenje mjera bit će obrađeni u roku od 10 dana nakon dostave potpune dokumentacije HZZ-u. To ne vrijedi za mjeru samozapošljavanje kod koje će HZZ zahtjev prijavitelja ocijeniti u roku 20 dana od zaprimanja potpune dokumentacije.

Budući da su mjere zapošljavanja i samozapošljavanja najtraženije i da nude najznačajnije financijske iznose potpora, na njih ću se usredotočiti dalje u ovom postu. Na kraju posta pogledajte sažetak svih mjera.

Samozapošljavanje

Mjera samozapošljavanja nastavit će se po minimalno izmijenjenim uvjetima u odnosu na drugu polovicu 2020. godine. Ugovorna obveza ostaje 24 mjeseca po principu 12 mjeseci financiranja iz sredstava mjere, a 12 mjeseci obaveza održanja poslovanja novoosnovanog poslovnog subjekta.
Visina potpore ovisit će o djelatnosti, koje su podijeljene u četiri skupine:
– do 130.000 kuna za djelatnosti iz područja prerađivačke industrije (područje C NKD-a);
– do 100.000 kuna za djelatnosti iz područja B, D, E i F NKD-a (primjerice: građevinarstvo, gospodarenje otpadom, opskrba el. energijom i klimatizacija);
– do 75.000 kuna za djelatnosti područja G, H, I, J, Q, R, M NKD-a (primjerice: trgovina, prijevoz, računalno programiranje, poslovno savjetovanje, zdravstvene djelatnosti, prevodilaštvo, dizajn i sl.);
– do 55.000 kuna za područja N, P i S NKD-a (primjerice: administrativne djelatnosti, obrazovanje, ostale uslužne djelatnosti).

Za financiranje su neprihvatljive djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, popravka motornih vozila, trgovina na malo izvan prodavaonica, financijske djelatnosti, poslovanje nekretninama, pravne djelatnosti, djelatnosti iznajmljivanja, zapošljavanja i putničkih agencija. Također, neprihvatljive su i sve vrste sezonskih djelatnosti.

Prihvatljivi troškovi: novitet

Novost je da se od sljedeće godine prihvaltjivi troškovi dijele na fiksne i varijabilne. Fiksne troškove neće biti potrebno pravdati u troškovniku, a iznosit će 40.000 kuna za paušalni obrt i 55.000 kuna za sve ostale registracijske oblike (trgovačko društvo, dohodovni obrt itd.)

Fisknim troškovima smatraju se uobičajeni tekući troškovi u početku poslovanja, kao što su knjigovodstvo, zakup poslovnog prostora, članarine, administrativni troškovi, sitni inventar, izrada web stranice i ostali marketinški troškovi.

Varijabilni troškovi, dakle oni koji će se posebno budžetirati odobravat će se ovisno o registriranoj djelatnosti. Oni će biti podijeljeni u osam kategorija:

 • strojevi, alati i druga oprema za rad;
 • informatička oprema;
 • kupnja ili zakup licenci za računalne programe;
 • edukacije vezane uz djelatnost (do 30% iznosa potpore);
 • kupnja novih prijevoznih sredstava za obavljanje djelatnosti (osim nabave vozila za cestovni prijevoz tereta);
 • kupnja sirovine i potrošnog materijala (samo za prerađivačku industriju);
 • usluge neophodne za korištenje kupljene opreme (primjerice: instalacija, montaža i sl.).

Drugi novitet: Online prijava

Prijave će se podnositi putem web stranice Mjere.hr. Prijava u sustav će biti moguća korištenjem NIAS sustava e-građani.

Treći novitet: kriteriji ocjenjivanja

Preduvjeti za valjanost prijave bit će da je (i) dokumentacija potpuna te (ii) da su varijabilni troškovi u skladu s popisom prihvatljivih troškova.

Ukoliko su oba preduvjeta zadovoljena, prijave će se ocjenjivati po sljedećim kriterijima:
• Radno iskustvo u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti;
• Obrazovanje ili dodatne edukacije u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti;
• Prvo poduzetničko iskustvo;
• Pripremne radionice/savjetovanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje;
• Indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se poslovni subjekt osniva;
• Popunjenost poslovnog plana sa priloženim ponudama/predračunima uz troškovnik;
• Procjena prihoda i troškova;
• Dodatne prednosti nedostatci poslovnog plana (održivost i konkurentnost);
• Inovativnost projekta;
• Ulaganje u nedostajuće djelatnosti.

Izmijenjen će biti i sustav bodovanja, tako da bi po novom trebalo biti 100 mogućih bodova.

Proširenje poslovanja

Nastavno na mjeru samozapošljavanja, ponovo se omogućuje korištenje sredstava za proširenje poslovanja. Ona je namijenjena poslovnim subjektima kojima je istekla ugovorna obveza za mjeru samozapošljavanja, a koji mogu dokazati rast i razvoj poduzeća. Dodjeljujivat će se za svrhe: otvaranja nove poslovne jedinice, razvoj novih proizvoda ili usluga, pokretanje nove djelatnosti i slično. Nužan uvjet za dodjelu ove potpore je novo zapošljavanje i podrazumijeva se da se iz potpore podmiruje trošak doprinosa za novog zaposlenika. Potpora se dodijeljuje uz ugovornu obaavezu od 12 mjeseci.

Iznosi su, kao i za samozapošljavanje, diferencirani prema djelatnostima, no ovdje u tri kategorije:

 • do 100.000 kuna za prerađivačku industriju (područje C NKD-a);
 • do 75.000 kuna za područja B, D, E, F i J NKD-a;
 • do 55.000 kuna za ostale prihvatljive djelatnosti.

Prihvatljivi troškovi su oni koji se odnose na ulaganje u proširenje poslovanja, uključujući doprinose za vlasnika, troškove knjigovodstva i druge tekuče troškove. Neprihvatljivi su troškovi kupovine rabljene opreme, robe za daljnju prodaju, poreza, prireza i komorskih doprinosa, obnove i uređenja poslovnog prostora itd.

Zapošljavanje

Potpore za zapošljavanje su dvije. Jedna se odnosi na zapošljavanje nezaposlenih osoba a druga na stjecanje prvog radnog iskustva.
Potpora za zapošljavanje cilja na osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih: (i) koje nisu bile zaposlene u proteklih šest mjeseci; (ii) nisu završile srednjoškolsko obrazovanje; (iii) imaju između 15 i 24 godine; (iv) starije su od 50 godina; (v) imaju invaliditet; ili su (vi) pripadnice romske nacionalne manjine.
Potpora iznosi 50% godišnje brutto II plaće (75% za osobe s invaliditetom), bez gornjeg ograničenja. Minimalna mjesečna brutto I plaća za korisnike ove potpore, ovisno o stupnju stečenog obrazovanja, treba iznositi između 4.250,00 i 6.747,00 kuna.

Potpore za stjecanje prvog radnog iskustva ciljaju na nezaposlene osobe bez staža osiguranja ili koje staž osiguranja nisu stekle u zvanju u svojoj razini obrazovanja te nisu bile redovito zaposlene u posljednjih šest mjeseci. Druga ciljna skupina su osobe koje su izašle iz sustava alternativne skrbi, prijavljene su u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci te: (i) su stare između 15 i 24 godina; (ii) nemaju završeno srednjoškolsko obrazovanje. Za osobe izašle iz sustava alternativne skrbi mjera traje 24 mjeseca.
Potpora iznosi 50% godišnje brutto II plaće (75% za osobe s invaliditetom), a mjesečna brutto I plaća, s obzirom na stupanj obrazovanja, varira između 4.250,00 i 6.747,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji za obje potpore su profitni i neprofitni subjekti koji obavljaju gospodarsku djelatnost, a koji unazad šest mjeseci od prijave imaju barem jednu zaposlenu osobu. Kriteriji za dodjelu potpore su da korištenje potpore dovodi do povećanja netto broja zaposlenih ili da popunjavaju opravdano upražnjeno radno mjesto.

Ukoliko imate potrebu za podrškom u izradi prijave za bilo koju od mjera Aktivne politike zapošljavanja, slobodno pišite na info@nep-054.hr.Sažetak najvažnijih informacija

Ovo je sažetak mjera napravljen prema dostupnoj dokumentaciji koju je objavio Hrvatski zavod za zapošljavanje. Potpuni službeni dokument HZZ-a nalazi se na ovom linku.

Popis mjera

 1. Potpora za zapošljavanje
 2. Potpora za usavršavanje
 3. Potpora za samozapošljavanje
 4. Obrazovanje i osposobljavanje
 5. Javni rad
 6. Očuvanje radnih mjesta
 7. Stalni sezonac

Rokovi za prijavu

Početak prijava

 1. siječnja 2021.

Završetak prijava

 1. studenoga 2021., osim samozapošljavanje: 31. listopada 2021; i stalni sezonac 31. prosinca 2021.

Rokovi za ocjenjivanje zahtjeva

 • 10 dana od zaprimanja potpunog zahtjeva sa svom dokumentacijom;
 • za samozapošljavanje 20 dana od zaprimanja zahtjeva sa potpunom dokumentacijom

Kategorizacija potpore

 • Potpora za zapošljavanje smatra se državnom potporom, a za samozapošljavanje potporom male vrijednosti.