I dalje su dostupni zajmovi za obrtna sredstva

Sukladno odluci Vlade RH sa 25. sjednice održane 30.11.2020., zadužen je HAMAG-BICRO da izmjeni program COVID-19 zajam za obrtna sredstva tako da omogući prijavu mikro, malim i srednjim poduzećima koja su: a) zatvorena Odlukom Stožera Civilne zaštite RH od 27. 11. 2020.; ili b) ostvaruju pad prihoda od 60% ili veći u 2020. u odnosu na 2019. godinu.

COVID-19 zajam namijenjen je osiguranju likvidnosti mikro, malih i srednjih poduzetnika (MSP) u, najdulje, šestomjesečnom razdoblju. Stoga se sredstva zajma mogu koristiti za podmirenje obaveza nastaleihdo tri mjeseca prije podnošenje zahtjeva za zajam i za tekuće troškove (tzv. hladni pogon) tokom razdoblja korištenja zajma (do šest mjeseci). Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća (obrti, slobodne djelatnosti i trgovačka društva) koja su zatvorena Odlukom Stožera CZ Republike Hrvatske od 27. 11., ili ona koja su u 2020. godini ostvarila pad prometa od barem 60% u odnosu na prethodnu godinu.

Dopunama iz siječnja program je izmijenjen tako da su mikro, mala i srednja poduzeća iz područja 1. skupine razvijenosti moraju ostvariti 20% pad prihoda u odnosu na 2019. godinu da bi bili prihvatljivi prijavitelji. Riječ je o najnerazvijenijim županijama: Brodsko posavskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Ličko-senjskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Virovitičko-podravskoj i Sisačko-moslavačkoj.

Najtipičniji primjeri troškova koji se mogu plaćati sredstvima ovog zajma su plaće, najam i režije i troškovi knjigovodstva. Dalje se mogu plaćati i bankarski troškovi, kao i nabava repromaterijala. No nije moguće koristiti sredstva zajma za povrat pozajmica vlasniku i povezanim osobama ili za investicije bilo koje vrste. Međutim, u prihvatljive troškove dodan je i dospjeli a neplaćeni PDV.

S obzirom na navedenu namjenu, kreditor implicitno očekuje da se traženi iznos zajma računa prema prosjeku mjesečnih troškova u posljednjih tri do šest mjeseci. Dakle, ako poduzeće ima, recimo, 50.000,00 kuna mjesečnih troškova, onda je realno očekivati da će mu biti odobren zajam u maksimalnom iznosu od 300.000,00 kuna plus nepodmirene obveze iz ove godine, a do maksimalnog iznosa od 380.000,00 kuna.

Što se otplate tiče, ona počinje u mjesecu nakon što završi korištenje zajma. Dakle, ako neko poduzeće koristi zajam u prvih šest mjeseci sljedeće godine, zajam u otplatu ulazi s 1. srpnja. Ukoliko je predviđeno da otplata traje barem dvije godine (a maksimalni rok otplate, uključujući poček, je pet godina), može se odobriti i poček do 12 mjeseci.

Kamatna stopa je 0,25% godišnje, što znači da je iznos kamate na maksimalan iznos kredita od 380.000,00 kuna 950,00 kuna godišnje. Obračun kamate počinje ulaskom zajma u rok otplate. Subvencija kamate od strane HAMAG-BICRO, kojom je kamata snižena na 0,25%, smatra se potporom male vrijednosti.

Prijave su u ovom krugu moguće isključivo online putem HAMAG-BICRO web aplikacije za prijave kojoj možete pristupiti putem ovog linka. Za prijavu je potrebno ispuniti, potpisati i pečatirati Poslovni plan, Skupnu izjavu kojom se dokazuje status subjekta malog gospodarstva te Tablicu kreditne zaduženosti. Sva tri dokumenta dostupna su ovdje, a u sustav se uploadaju kao pdf skenovi.

Uz to još treba priložiti GFI za 2019. godinu, Brutto bilancu i Privremeni Račun dobiti i gubitka (oboje na dan 30.11.2020.; ako se prijavljujete u siječnju, onda na datum 31.12.2020.), Potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja (ne stariju od 30 dana), preslike OI osoba u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi te Izjavu banke u kojoj eksplicitno piše da prijavitelj uredno otplaćuje kreditne/leasing obveze ako ih ima.

Za pomoć pri prijavi na COVID-19 zajam za obrtna sredstva slobodno se obratite na info[at]nep-054.hr.

Naposljetku, treba pohvaliti HAMAG-BICRO jer je na više mjesta na svome webu, kao i u aplikaciji za podnošenje zahtjeva postavila prikaz preostalih sredstava u ovom fondu. Trenutno je taj iznos još 501.471.403,56 kuna.