B-LIGHT pogranična suradnja

Do 15.1.2021. otvorene su prijave na četvrti krug B LIGHT programa financiranja pogranične i prekogranične suradnje između Hrvatske i Mađarske. Kroz ovaj program dodjeljivat će se potpore male vrijednosti (de minimis) MSP-ovima iz pograničnog područja Hrvatske i Mađarske. Program pokriva do 75% troškova projekta, do maksimalnog iznosa od 120.000€.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća iz pograničnih područja Hrvatske (Međimurska, Koprivničko-križevačka, Virovitičko-podravska, Osječko-baranjska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska i Vukovarsko srijemska) i Mađarske (regije Zala, Somogy i Baranya). Minimalan broj partnera na projektu je dva, a maksimalan četiri – pri čemu moraju biti zastupljeni i hratski i mađarski partneri.

Ciljevi programa financiranja su povećanje bruto dodane vrijednosti i konkurentnosti poduzeća, poticanje internacionalizacije poslovanja te razvoj poduzeća kroz poslovnu suradnju. U skladu s tim, iz projekta je moguće financiranje razvoja tržišta za postojeći proizvod, razvoja novog proizvoda za postojeće tržište ili razvoj novog proizvoda na novom tržištu.

Iznos potpore je između 30.000 i 120.000 eura, s intenzitetom potpore od 75%. Dakle, vrijednost prijavljenih projekata treba biti između 40.000 i 160.000 eura. Oboje su neto vrijednosti, budući da PDV nije prihvatljiv trošak.

Geografsko područje prihvatljivosti prijavitelja. Izvor: HAMAG-BICRO / screenshot

Prihvatljive aktivnosti su: razvoj nove tehnologije usluge ili proizvoda; kupovina opreme za potrebe zajedničkog razvoja tehnologije, usluge ili proizvoda; kupovina i instalacija novog hardvera i softvera; nastup na sajmovima i sl.; organiziranje poslovnih seminara, radionica i konferencija; međunarodna istraživanja tržišta; razvoj i unapređenje marketinških materijala na stranim jezicima; marketinške kampanje; trošak vanjskih stručnjaka za zajednički razvoj tehnologije, usluge ili proizvoda.

Uz navedene, u slučaju potrebe moguće je financirati: investicije u osnovnu infrastrukturu; kupovinu opreme za svakodnevni rad; kupovinu nematerijalne dugotrajne imovine; novo zapošljavanje.

Prihvatljivi troškovi su: troškovi pripreme projekta, troškovi osoblja, uredski i administrativni troškovi, troškovi puta i smještaja, troškovi vanjskih usluga i eksperata, troškovi nabave opreme,

Ukoliko ste zainteresirani za prijavu na ovaj natječaj, ili imate nepoznanice i nedoumice oko propozicija slobodno pošaljite upit na luka[at]nep-054.hr.